Laatste afgelopen Evenementen

Organisatie- en medewerker ontwikkeling met grote impact

Online

Verschillende leervormen hebben onder verschillende omstandigheden een bepaalde impact. De keuze van de juiste leervorm gaat in de toekomst meer bepaald worden door de individuele werknemer dan door een organisatie. Uiteindelijk gaat het aanbod van informatie in gevarieerde leervormen de impact op organisatie- en medewerker ontwikkeling bepalen en zal daarmee succes en welbevinden bereikt worden en/of behouden kunnen blijven.

Organisatie- en medewerker ontwikkeling met grote impact

Online

Verschillende leervormen hebben onder verschillende omstandigheden een bepaalde impact. De keuze van de juiste leervorm gaat in de toekomst meer bepaald worden door de individuele werknemer dan door een organisatie. Uiteindelijk gaat het aanbod van informatie in gevarieerde leervormen de impact op organisatie- en medewerker ontwikkeling bepalen en zal daarmee succes en welbevinden bereikt worden en/of behouden kunnen blijven.

MicroLearning als deel van totaal opleidingspakket

Online webinar

MicroLearning als deel van het totaal opleidingspakket neemt een steeds belangrijker plaats in. Welke functie heeft MicroLearning in leerprocessen nu eigenlijk voor het bereiken van topresultaten bij werknemers? Hoe is MicroLearning doeltreffend in te richten? MicroLearning is een krachtige vorm van online leren en bestaat uit kleine leereenheden en korte termijn leeractiviteiten. In verschillende vormen […]