Rondleiding banner

Wat zijn de mogelijkheden binnen het leerplatform?

Kennisoverdracht met verschillende mogelijkheden

Steeds duidelijker wordt dat mensen hun eigen voorkeursleerstijl hebben om informatieoverdracht om te zetten in kennis. Doelgericht leren, vraaggestuurd leren en blended learning zijn daarvan enkele voorbeelden.

Het tempo en het moment waarop informatie wordt omgezet in aantoonbare kennis en kunde is mede bepalend voor het succes van personen en organisaties. Dat effect zal zich de komende jaren verder versterken.

Verschillende leerstijlen

In deze digitale leer- en kennisomgeving kan gebruik worden gemaakt van alle denkbare informatiedragers. U stelt een leerprogramma samen zoals dit het beste is voor de doelgroep. Veel beeldmateriaal, meer geluid, meer leeswerk of juist grafieken! De inhoud van de leerstof kan ook vraaggestuurd aangeboden worden.

Expliciete kennis is altijd geschikt om via dit platform te leren. De impliciete kennis echter vraagt ook om praktijkoefeningen. De combinatie van online leren en praktijk is direct realiseerbaar in deze leeromgeving.

Het gelijkwaardige minimale kennisniveau door de online leermethode is een groot voordeel bij klassikale praktijkoefeningen. Elk kennisaanbod afstemmen op doel en doelgroep.

Wilt u documenten laten lezen? Wilt u zeker weten dat de doelgroep bepaalde informatie heeft begrepen? Moeten mensen snel informatie kunnen vinden? Wilt u aantoonbare kennis kunnen vaststellen?

Om voor elk doel en elke doelgroep de juiste cursusvorm te kunnen bieden beschikt dit platform over zeven variatiemogelijkheden. Van de meest eenvoudige e-learning tot zware examens, van documenten tot adaptive learning, van M-learning tot casebuilding en wel of niet voorzien van gamification - alles instelbaar in eigen beheer.

Studieduur, accreditatie, PE-punten

Dit leer- en kennisplatform biedt de ruimte om op zeer professionele wijze te voldoen aan certificeringeisen van brancheverenigingen en overheid

Lees meer

Inrichting platform

Het platform bestaat uit meerdere applicatiemodulen die zowel separaat als volledig geïntegreerd gebruikt kunnen worden. De applicatiemodulen zijn afhankelijk van de wensen rondom het gebruik van het platform:

 • Module Leren & Oefenen
 • Module Basic
 • Module Communicatie
 • Module Bibliotheek
 • Module Examens
 • Module Dashboard (basis)

Applicatiemodulen kunnen altijd later bijgeschakeld worden

De schaalbaarheid van het platform komt ook tot uiting in het vastleggen van het aantal slots. Een slot is een gebruikersrecht voor een medewerker. Door het ‘pay per use’ model neemt u niet meer slots af dan u nodig hebt.

Een medewerker kan gekoppeld worden aan een of meerdere leerprogramma’s, die elk kunnen bestaan uit een of meerdere leermodulen.

De schaalbaarheid van het platform komt ook tot uiting in het vastleggen van het aantal slots. Een slot is een gebruikersrecht voor een medewerker. Door het ‘pay per use’ model neemt u niet meer slots af dan u nodig hebt.

Een medewerker kan gekoppeld worden aan een of meerdere leerprogramma’s, die elk kunnen bestaan uit een of meerdere leermodulen.

Door de handige rollen en rechten structuur kunnen key-users invloed uitoefenen op het gebruik en de inhoud van het platform. Alleen de ‘admin’-licentie is verplicht alle overige ‘key-users’-licenties zijn maandelijks af te nemen en te stoppen

Externe partners (bijv. opleiders) kunnen gekoppeld worden aan het centrale platform om daarmee de resultaten van de opleidingen, die door hen zijn verzorgd, te uploaden opdat duidelijke overzichten van individuele medewerkers en/of van medewerkersgroepen voor het management beschikbaar gemaakt worden

Medewerker hebben hun eigen ‘my cockpit’ waarin alle informatie over voor hen beschikbare leerprogramma’s, feedback, resultaten en nieuwsitems te vinden zijn

Key-users kunnen afhankelijk van hun rollen en rechten gebruik maken van automatische verzending van uitnodigingen, reminders en alerts aan medewerkers en staan in direct contact met medewerkers door de feedbackmogelijkheden in het platform. Bovendien zijn er heldere data over behaalde resultaten per individuele werknemer of groepen werknemers

Lees meer
Inrichting

Dashboarding

Uw overzicht op crusiale data bepaalt de bijstelling van uw koers

De Zivier leeromgeving bevat data, die wij voor u in uw eigen dashboard overzichtelijk ‘live’ weergeven. Als u al een HRM-systeem gebruikt, kunnen de data van Zivier daaraan gekoppeld worden. De wijze waarop bepaalt u natuurlijk zelf.

De monitoring vanuit het dashboard kan per gebruiker, per groep gebruikers, per kennisonderwerp, per leerprogramma, per vraag, per…….Wat wilt u zelf graag monitoren?

Door rollen en rechten zijn gegevens niet/wel bereikbaar. U bepaalt de instelling van deze rollen en rechten indien u uw eigen leeromgeving (Organisatie Kenniskaart) heeft.

Dashboard

Uitgebreide mogelijkheden voor uw eigen dashboard zijn bijvoorbeeld:

 • zichtbaar maken van belangrijke grafieken tot op individueel niveau
 • overzicht van feedbackberichten van cursisten
 • versturen van berichten aan cursisten
 • aanmaken van cursisten en koppelen aan online leerprogramma’s
 • beheren van certificaten van cursisten
 • automatisch versturen van reminders
 • ontvangen van alerts
 • exportmogelijkheden van grafieken en data
 • en nog veel meer
Lees meer

Maak de leerstof zichtbaar

Stel uw cursus samen

Voorbeelden van veel gebruikte kennisonderwerpen zijn:

 • Vakkennis
 • Werkprocessen
 • Projecten
 • Markten
 • Protocollen
 • Productkennis
 • Kennis over organisaties

Gebruik van de verschillende vraagtypen.

Stel uw cursus samen op basis van leerbehoefte en doelgroep. Naast alle andere publicatievormen bieden wij verschillende vraagtypen, waaronder:

 • Multiple choice
 • Ja/nee
 • Meerkeuze antwoorden
 • Invul antwoorden
 • Sleepvragen
 • Hotspot antwoorden
 • Open vragen
 • Rekenmodellen
 • Multimediale informatie en beantwoording
Beeld en geluid mogelijkheden

Maak uw cursus interactief en actueel. Werken met beeld en geluid kan in de volgende onderdelen:

 • Nieuws op de persoonlijke kaart van de cursist
 • Introductie- en eindtekst van een leermodule
 • Vragen en antwoorden in een leermodule
 • Aanvullende informatie bij het kennisonderwerp

Naast het eigen beeld- en geluidsmateriaal kan er ook gebruik gemaakt worden van YouTube kanaal, Vimeo, Slideshare, Prezi en ISSUU.

Zivier biedt extra service in ondersteuning

Wij ondersteunen u graag bij het maken van leerprogramma’s

Wij zijn er voor om het u nog gemakkelijker te maken en kunnen u ondersteunen met de volgende onderdelen:

 • Ontwerpen van een leerprogramma
 • Omzetten van bestaande content naar online educatie
 • Compleet inrichten van uw organisatie leeromgeving
 • Ondersteuning key users door workshops en supportdesk
 • Gebruik generiek lesmateriaal in maatwerk oplossingen
 • Maken van beeld- en geluidmateriaal
 • Datakoppeling tussen leeromgeving en uw HRM systeem
 • Importeren en exporteren van databestanden
Lees meer

Voordelen van het leerplatform

Voordelen organisatie:

 1. Kosten zijn aanzienlijk lager
 2. Rendement van leren is aantoonbaar hoger
 3. Kennis is aantoonbaar en creditatie mogelijk
 4. Zeer toegankelijk zonder speciale software
 5. Cursist bepaalt wanneer, waar en hoe hij leert
 6. Generiek lesmateriaal is beschikbaar
 7. Specifieke kennis is eenvoudig zelf te ontwikkelen
 8. Monitoren van de medewerkers is beschikbaar
 9. Feedback ontvangen, verzenden en bespreken

Voordelen voor uw medewerkers

 1. Leren is aanschouwend en levendig
 2. Leren met aantoonbare kennis en hoog rendement
 3. Kennis is altijd 24/7 bereikbaar
 4. Zeer toegankelijk zonder speciale software
 5. Cursist bepaalt wanneer, waar en hoe hij leert
 6. Cursusmateriaal is up-to-date met interactie mogelijkheden
 7. Resultaten van het leerproces zijn direct zichtbaar
 8. Feedback ontvangen, verzenden en bespreken
 9. Leren met ondersteuning van docenten en medestudenten
 10. Directe beschikbaarheid van kenniscertificaten

Voordelen voor u als opleider

 1. Theorie als basis van uw praktijkbijeenkomst
 2. Leren met aantoonbare kennis en hoog rendement
 3. Kennis is altijd 24/7 bereikbaar.
 4. Zeer toegankelijk zonder speciale software
 5. Cursist bepaalt wanneer, waar en hoe hij leert
 6. Cursusmateriaal is up-to-date met interactie mogelijkheden
 7. Cursisten halen meer uit uw praktijkdagen
 8. Meer en langer contactmomenten met cursisten
 9. Leerplatform als marketinginstrument

Voordelen voor scholen

 1. Platform als brug naar het bedrijfsleven
 2. Leren met aantoonbare kennis en hoog rendement
 3. Kennis is altijd 24/7 bereikbaar
 4. Zeer toegankelijk zonder speciale software
 5. Inkoopmogelijkheid van generiek lesmateriaal
 6. Cursusmateriaal is up-to-date met interactie mogelijkheden
 7. Scholen kunnen eigen lesmateriaal generiek aanbieden
 8. Modern leren en samenwerken met het bedrijfsleven
 9. Unieke stagiairebegeleiding