Invoer van data veilig door koppelingen

Contact

Koppelingen | Automatische invoer data van externe partners

Invoer van data van de externe partners automatisch en veilig door middel van koppelingen.

Automatisch en veilig

CVS/XML Soap zijn koppelingen met vooraf bepaalde datakolommen die automatische vanuit de ene databank naar de andere ge-upload kunnen worden. Dit kan volledig automatische gaan of er kan nog een tussenfase van controle ingebouwd worden.

Zivier adviseert om een dusdanige controle in te bouwen dat corrupte of onvolledige data niet in de centrale databank opgenomen kunnen worden.

Voor een API inventariseert Zivier eerst de software van de externe partner alvorens er een projectplan wordt afgegeven.

Invoer van data veilig door koppelingen

Koppelingen met uw opleiders

Externe partners (bijv. opleiders) kunnen gekoppeld worden aan het centrale platform om daarmee de resultaten van de opleidingen, die door hen zijn verzorgd, te uploaden opdat duidelijke overzichten van individuele medewerkers en/of van medewerkersgroepen voor het management beschikbaar gemaakt worden.

Handmatige invoer is de beste oplossing voor kleine externe partners met geringe data-uitwisselingen.

De externe partner krijgt een inlogcode en wachtwoord voor een afgeschermd deel van het platform en kan daarin de gegevens handmatig inbrengen.

Na automatische controle zal de applicatie de gegevens uploaden naar de databank, waarna de gegevens voor medewerker (‘my cockpit’) en de betreffende key-user (dashboard) zichtbaar zijn.

Dashboard Productoverzicht

Meer over onze ondersteuning?