Samenstellen van examens met de Examenmodule

Contact

Zivier | Kennisbank

voor dat wat u wilt weten

Begripsverklaringen

Zivier is een software applicatie as a Service (SaaS), waarmee wordt aangegeven dat de software door Zivier is ontwikkeld, wordt onderhouden en wordt gehost op beveiligde servers en waarvan de techniek beschikbaar wordt gesteld op licentie basis aan organisaties.

De software is daarmee met behulp van inloggegevens een via het internet bereikbare omgeving (platform) vanaf elke locatie met een internetverbinding.

De software is ontwikkeld met een doel en heeft daarom bepaalde functies om dat doel te bereiken. Deze functie worden functionaliteiten genoemd en vormen samen de werkwijze om met behulp van de software het doel te bereiken.

De software van Zivier heeft enerzijds tot doel om het voor gebruikers mogelijk te maken op elk moment van de dag in elke taal nieuwe kennis te leren zonder dat de kosten een drempel mogen vormen en anderzijds om het leren binnen organisatie te stimuleren door het aanbieden van diverse leermethoden en -processen op een gebruikersvriendelijke manier.

De techniek van de applicatie blijft eigendom van Zivier. Daarom is de verdere ontwikkeling en het onderhoud ook een zaak van Zivier. De techniek kan niet worden gekocht, maar wel in gebruik worden genomen. Dat is het doel van een licentieovereenkomst. De licentie regelt de toestemming van de licentiegever aan de licentienemer om van de techniek gebruik te maken. De licentie wordt niet exclusief verleend, maar biedt elke licentienemer wel het recht op een eigen specifieke online omgeving voorzien van adequate data beschermende voorzieningen.

De inhoud van leerprogramma’s en data die in de applicatie worden opgeslagen (de content) zijn en blijven eigendom van de licentienemer. De licentiegever (Zivier) biedt de technologie aan.

Niet iedereen leert op dezelfde manier het beste. Bovendien bepaalt de leervraag ook voor een belangrijk deel de leermethode. Dat is de reden dat het Zivier platform verschillende leermethoden ondersteunt.

Ten eerste maken wij een verschil tussen online en classroom based leren.  Sommige onderwerpen kunnen heel goed alleen online worden behandeld, andere onderwerpen hebben juist veel praktische oefening nodig. De mix van classroom based en online leren noemen wij blended learning.

Daarnaast leren mensen ook graag van elkaar. Hierom bieden wij social learning aan met webinars, online werkgroepen en feedbackvormen.

De korte leermodulen die geraadpleegd worden op het moment dat ze nodig zijn noemen we microlearning, die ook nog aangevuld kunnen worden met werkinstructies. de uitgebreide leerprogramma’s hebben weer een ander karakter. de verschillende leermodulen zorgen er voor dat tussentijdse certificaten gehaald kunnen worden.

Daarnaast zijn er verschillen aan te brengen in leervormen door meer of minder te werken met beeldmateriaal, teksten, vraagsoorten en toelichtingen en spelvormen zoals studiecases.

Tot slot leren mensen op allerlei apparaten van desktop, tablet en telefoon.

Stimulans halen deelnemers uit dashboards met hun persoonlijke resultaten en soms in vergelijking met andere deelnemers.

Vraaggestuurd onderwijs biedt studenten de kans om vanuit eigen interesses vragen te stellen, te onderzoeken en te beantwoorden. Deze vorm van onderwijs is een uitdaging om gericht te begeleiden. 

Zivier heeft vraaggestuurd leren anders vorm gegeven. de vraag is nog steeds leidend in het leerproces, maar worden wel gesteld door een content expert die het leerprogramma maakt. Vervolgens kan de student een antwoord geven en dan blijkt wat daarvan juist is of niet (geheel) juist is. De uitleg volgt dus na de beantwoording.

Het platform bevat de techniek om elke leerprogramma op die wijze in te richten al dan niet verrijkt met beeld- en/of geluidsmateriaal.

Uiteraard zijn ook andere didactische methoden mogelijk in het platform.

Het platform maakt gebruik van een rollen en rechten structuur om daarmee verschillende functionarissen in een organisatie direct met dat gedeelte te laten werken waarvoor zij het platform gebruiken.

Enkele rollen zijn bijvoorbeeld de administrator, de coordinator, de ondersteuner en de content-expert.

Al deze rollen hebben verschillende rechten om gebruik te maken van bepaalde functionaliteiten in het platform. De rollen die meehelpen het platform in te richten, content te maken en voorzien in de begeleiding van gebruikers (deelnemers) noemen wij key-users.  

Key-users kunnen maandelijks aan- en afgemeld worden afhankelijk van de noodzaak. Eén rol is niet facultatief. De administrator is gekoppeld aan de licentieovereenkomst en deze is daarom verplicht.

Het in gebruik nemen van een kennis- en leerplatform is een tijdsinvestering in de inrichting van de techniek en het ontwikkelen van specifieke content en/of het digitaliseren van bestaand cursusmateriaal. Met name het ontwikkelen van kwalitatieve online leerprogramma’s vraagt tijd. Zodra deze online leerprogramma’s zijn ontwikkeld is deze oneindig vaak in te zetten voor deelnemers. Dat maakt dat online leerprogramma’s gemiddeld genomen veel sneller rendabel zijn dan klassikale bijeenkomsten.

Als voorbeeld noemen we het onboarding programma. Eenmaal ingericht is die voor elke nieuwe (tijdelijke) werknemer direct zonder extra kosten te volgen. Mogelijk een jaarlijkse bijstelling van de inhoud van het programma, maar dan nog zijn de kosten van het ontwikkelen snel terugverdient door een snellere inzetbaarheid van nieuwe werknemers. 

De meest uitvoerige versie vanhet Zivier kennis- en leerplatform heeft veel functionaliteiten, die niet doorelke organisatie gebruikt hoedt te worden. Om die reden hebben wij de het platform vanaf het eerste ontwerp ingericht met modulen. Hierdoor ben je in staat om alleen die modulen in licentie te nemen die je nodig hebt en daarom nooit te betalen voor back-end features en functionaliteiten die je niet nodig hebt.

Als je geen dashboarding nodig hebt of af wilt zien van de bibliotheek mogelijkheden dan bestel je die ook niet. wil je juist gebruik maken van het zgn. white-label met een volledige eigen url dan kan dat natuurlijk ook.  De menukaart ligt voor je klaar.

Je kunt natuurlijk opschalen als je toch een andere module extra nodig hebt.

FAQ

Je hebt licenties nodig voor de deelnemende cursisten en/of medewerkers aan een leerprogramma. Per deelnemer heb je één licentie nodig, waarmee je net zoveel leerprogramma’s aan die deelnemer kunt koppelen als je wilt. De gebruiker licenties zijn een jaar geldig en de actieve gebruiker licenties worden automatisch verlengd met een jaar.

Je kunt de licenties direct bestellen via je eigen omgeving in het platform. De afrekening vindt per factuur plaats. Koop niet meer dan je nodig denkt te hebben. je kunt later altijd bijkopen zoveel als je wilt.

Uiteraard kun je ook contact opnemen met support@zivier.nl of via +31 (0)573 289015

De gebruikerslicentie wordt op de dag van aankoop geactiveerd.

Een gebruikerslicentie is actief zodra de licentie is aangekocht. Als een gebruiker op de einddatum  van deze licentie gebruik maakt (kan maken) doordat hij gekoppeld is aan een of meerdere leerprogramma’s is deze gebruiker ook als actief geregistreerd in de applicatie. Als op de einddatum van de licentieperiode de gebruiker nog als actief in de applicatie geregistreerd staat, wordt de licentie automatisch verlengd. Als op de einddatum van de licentie de gebruiker gedeactiveerd is, wordt de licentie niet verlengd.

Een licentie die niet gebruikt wordt behoudt de einddatum (een jaar na de aankoopdatum). Op de einddatum verloopt de licentie en is daarmee vervallen. Het is dus belangrijk dat je nooit meer bestelt dan nodig.

Je kunt met één licentie aankoop volstaan. Er is dus geen minimum en geen maximum van het aantal licenties dat je in één keer kunt kopen. Je kunt net zo vaak kopen als je wilt.

Elke aangekochte licentie wordt per factuur in rekening gebracht. Deze factuur wordt digitaal verzonden met een betaaltermijn van 14 dagen.

U ontvangt dan een betalingsherinnering en de betreffende licenties worden ‘on hold’ gezet totdat u aan uw betalingsverplichting hebt voldaan. De betalingsverplichting blijft bestaan. Na uw betaling kan de gebruikerslicentie weer worden gebruikt en kan de gebruiker weer bij de leerprogramma’s.

Wilt u andere betalingsafspraken maken dan vernemen wij dat graag via support@zivier.nl of +31(0)573289015

Wij luisteren graag naar uw wensen en indien mogelijk spelen wij daar graag op in. Maak uw wensen kenbaar via support@zivier.nl en/of +31(0)573289015

Bel ons +31(0)85 48 35 000

Leren en Oefenen