Blog | Een kleine greep onderwerpen vanuit Zivier

5 uitgangspunten voor Microlearning

Geplaatst op: 31/03/2021 | Categorieën: Microlearning, Tips over e-learning, Zivier in beweging | Tags: , , , , , | Auteur: Harry Vorenkamp

De 5 uitgangspunten van Microlearning verduidelijken dat deze korte leermomenten geen hype meer zijn, maar in een groeiende behoefte voorziet. Om kennis permanent in het geheugen te behouden en te bestendigen werkt het goed om gebruik te maken van korte leeractiviteiten. In combinatie met klassikale trainingen en/of e-learning zorgt Microlearning er voor dat werknemers precies de juiste informatie (kunnen) krijgen op het juiste moment.

Microlearning content op maat

De eerste van de 5 uitgangspunten voor Microlearning is ‘maatwerk’. De doelgroep en het leerdoel van de korte leeractiviteit bepaalt de inhoud en de vorm van Microlearning. Aangezien leren een opeenvolgend proces van kleinere stappen is (learning journey) is het belangrijk om dit proces vooraf duidelijk in kaart te hebben. Daarbij is de keuze uit de verschillende vormen waarin de content aangeboden wordt van groot belang. Gebruiken we tekst, PDF’s, podcasts, video, infographics, Augmented Reality, Virtual Reality, animaties of nog andere vormen zoals Gamification met behulp van een quiz? De ene vorm zal een doelgroep meer aanspreken dan de andere vorm. Het ene leerdoel zal met een bepaalde vorm van content beter worden bereikt dan met een andere vorm van content.

Microlearning ontwikkelproces

Als het leeronderwerp bepaalt is, de doelgroep bekend is en de keuze van de vorm van de content is gemaakt, blijkt al snel dat het maken van de microlearning specialisten werk is. Het vergt kennis en ervaring om in gemiddeld 3 – 5 minuten het leerdoel met max. 3 te onthouden punten te bereiken én de aantrekkingskracht van Microlearning voor de werkende volwassenen te behouden. Hoe maak je een aansprekende infographic? Hoe maak je een impactvolle video zonder het werkproces tijdens het bekijken ervan wordt onderbroken? Wanneer gebruik je ‘het verkeerde scenario’ bij een Microlearning op basis van een bestaande case? Moeten we werken met acteurs of juist met eigen medewerkers?

Het ontwikkelen van een Microlearning vergt voorbereiding, technische kennis en ervaring. Als dit in de eigen organisatie aanwezig is dan vooral zelf doen! Als u dit wilt uitbesteden is Zivier een goede partner! Onze specialisten maken van elke Microlearning (vorm) een feest.

Microlearning

Microlearning en de 5 uitgangspunten voor succes

Microlearning databank

Het bekend maken van het gebruik van Microlearning’s in een organisatie aan medewerkers gaat niet vanzelf. Dit vraagt om een tweetal zaken. Enerzijds om de bereikbaarheid van de Microlearning en anderzijds om de communicatie hierover. Voor zowel de bereikbaarheid als de communicatie is het verstandig om een Online Leerplatform te gebruiken. Dat platform (LMS) moet dan wel beschikken over een bibliotheek voor leerprocessen, Microlearning en leermodulen en tenminste een directe communicatie mogelijkheid met werknemers. Het online leerplatform ook als marketingplatform inzetten bespaart tijd en werknemers raken gewend aan de leeromgeving.

Als alle Microlearnings opgeslagen worden in de daarvoor ontwikkelde bibliotheek worden ze op eenvoudige wijze beschikbaar gesteld als onderdeel van een leerproces of als een stand-alone leeractiviteit. Bezoek in dit kader ook eens het Zivier Kennis- en Leerplatform.

Het Zivier Kennis- en Leerplatform is onder ‘whitelabel’ beschikbaar met een aantrekkelijke abonnementsvorm. Het grote gebruikersgemak en de uitgebreide mogelijkheden van dit platform maken dat zowel (multi)nationals als het MKB hier succesvol gebruik van maken.

Microlearning evaluatie

Elk leerproces behoort regelmatig geëvalueerd te worden. Hiervoor is de feedback van de gebruiker onmisbaar. Dat is dan ook de reden dat Zivier er voor zorgt dat de gebruiker bij elke Microlearning direct feedback kan geven aan een persoon naar keuze. Op deze manier kunnen niet alleen de ontwikkelaars van de Microlearning feedback ontvangen, maar ook leidinggevenden, opleidingsfunctionarissen, HR-medewerkers en/of directe collega’s.

Microlearning resultaatbepaling

De investering in het ontwikkelen van Microlearnings moet natuurlijk leiden tot een verbetering van de resultaten in de organisatie. Hoe meet je de bereikte resultaten? Hiervoor raden wij twee methoden aan. Enerzijds het Kirkpatrick’s Model of Training Evaluation en anderzijds de Mofundus Quickscan.

Het Kirkpatrick’s Model kent vier verschillende niveaus van onderzoek volgens het bottom-up principe. Heeft de gebruiker iets aan de Microlearning gehad? Heeft de Microlearning het kennis- en vaardigheden niveau verbetert? Is er een verandering zichtbaar in de uitvoering van de werkzaamheden en/of gedrag van de gebruiker? Zijn de resultaten van de gehele organisatie positief beïnvloed?

Voor de laatste vraag (het hoogste niveau van het Kirkpatrick’s Model) verwijzen wij graag naar de Mofundus Quickscan. Een mooi instrument om de verandering in kennisniveau en toepassingen daarvan in de organisatie zichtbaar te maken op de korte en langere termijn.

Samenvattend, Microlearning kent fantastische voordelen en vraagt om een professionele benadering met inachtneming van alle 5 uitgangspunten van Microlearning. De aantrekkelijkheid van elk leerproces en onderdelen daarin bepaalt mede de impact op het individu en de gebruiker. Met een goed gebruik van klassikaal leren, e-learning en Microlearning verbetert de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden en verhoogt daarmee de waarde van uw organisatie.

Mocht dit artikel u inspireren voor een gesprek dan maken wij daarvoor graag tijd.