Waarom een kennis- en leerplatform?

Wat doen wij en voor wie?

Met ons persoonlijk kennis- en ontwikkelplatform stelt u uw medewerkers in uw afgeschermde digitale omgeving in staat hun kennis te versterken, aantoonbaar te maken en te delen. Als organisatie bereikt u:

  • jaarlijkse lagere kosten van kennisoverdracht en opleidingen
  • meer actuele en aantoonbare kennis op de juiste plaats en het juiste moment in uw bedrijfsproces
  • medewerkers die extra gemotiveerd zijn om hun kennisniveau te optimaliseren.

U onderhoudt met deze software met het grootste gemak uw eigen ‘look & feel’ studieomgeving. U publiceert uw specifieke leerprogramma’s of maakt gebruik van reeds bestaande, meer generieke leerprogramma’s. U volgt de kennisontwikkeling in uw organisatie op de voet en geeft richting aan kennisoptimalisatie.

De extra modulen als Examen, Analyse, Forum en Bibliotheek maken het werken met uw eigen leeromgeving nog aantrekkelijker.

Ons platform kent een systeem van rechten en rollen waarmee u toegang verleent aan uw medewerkers en eventueel andere gebruikers van uw eigen online omgeving. Het is ontworpen voor een hoge gebruikersvriendelijkheid, 24/7 beschikbaarheid, alle taalmogelijkheden en verschillende leerstijlen. Kortom:

Maak van kennisoverdracht een leerzaam bedrijfsproces in een moderne resultaatgerichte omgeving.

Lees meer

De voordelen van een leerplatform

Duurzaamheid

Duurzaam leren is het resultaat van minder reizen en vermindering van tijdverlies door reizen. Ook het hoge leerrendement en hergebruik van kennis in uw organisatie dragen fors bij aan duurzaamheid. Kennis ervaren als een grondstof voor goede bedrijfsresultaten geeft een vernieuwend inzicht.

Het jaarlijkse verlies aan kennis en kunde door vertrekkende medewerkers is enorm. U en uw organisatie zijn permanent bezig om met veel inspanning het gewenste kennisniveau te bereiken. Er wordt wel eens gezegd dat je hard moet hollen om wat je hebt te behouden. Door kennis en kunde te bezien als belangrijke grondstof voor het bedrijfsproces ontstaat een ander denken over bijvoorbeeld hergebruik van kennis en kunde bij in dienst zijnde en/of vertrekkende werknemers. Kennis delen en het nieuwe leren verbeteren het hergebruik en verder ontwikkelen van kennis en kunde tegen minder kosten en maatschappelijke belasting.

Wij rekenen u graag voor wat de directe tijdwinst is voor uw organisatie, hoeveel u bespaart op reis- en opleidingskosten en wat de indirecte opbrengst is van het optimale kennisniveau in uw organisatie.

Lees meer

Eenvoudig en tegen lage kosten

Uw medewerkers openen 24/7 vanaf uw PC, tablet en/of smartphone elk leerprogramma zonder speciale software. Zivier hanteert een doorlopende en per maand opzegbare maandlicentie tegen unieke prijsstellingen. Dus geen contracten waar u niet van af kunt, geen onnodige kosten.

Het Zivier concept is gebaseerd op hoge volumen en lage kosten. De webbased applicatie is ontworpen om elke organisatie een eigen platform te kunnen bieden terwijl het onderhoud en verdere ontwikkeling van het gehele platform geen extra last geeft aan gebruikers. De gebruikte technologie is zo ontworpen dat het gebruikersgemak voorop staat. Ontwikkeling vindt dan ook plaats in collaboratie met klanten en speciale gebruikersgroepen.

De lage gebruikerskosten en de maandlicenties zijn noodzakelijk om het leren voor iedereen bereikbaar te maken zonder dat de kosten als een drempel ervaren mogen worden. Dus geen langjarige contracten en onvoorziene kosten, noch betaalt u voor niet door u gebruikte extra pakketten.

Lees meer

Aantoonbare kennis

Doelgericht leren; leren wat je nodig hebt op het juiste moment met direct inzichtelijke resultaten. De cursist, leidinggevende, HRM en administrator kunnen 'live' informatie krijgen waarvoor zij rechten hebben gekregen. Certificering, examens en hobby-leren is allemaal mogelijk. Leren is behalve een ‘must’ ook leuk.

De ontwikkeling van het moderne leerproces is nog steeds in volle gang. De hoge interactie die nu gewenst is en het leren juist zo hoog renderend maakt is vandaag de dag ook technisch mogelijk. Dit bepaalt mede de keuze van een online leeromgeving. Doch er zijn meer factoren die aan zo’n keuze bijdragen. Zo ontwikkelen de wetgeving en het ‘goed gebruik’ zich steeds meer in de richting van aantoonbare kennis. Is iemand wel bevoegd om bepaalde handelingen te verrichten? Heeft iemand wel de kennis om het werk veilig en kwalitatief uit te kunnen voeren?

Certificering op organisatieniveau wordt meer en meer aangevuld met certificering op het niveau van individuele medewerkers. U huurt toch geen ZZP ’r in die het vak niet verstaat? De permanente aantoonbaarheid van kennis en kunde dwingt tot een leven lang leren. Deze majeure verandering met eerdere tijden vindt nu plaats en is onomkeerbaar. De Zivier applicatie maakt het voor u mogelijk om hiermee rekening te houden. U bent in staat om een online leeromgeving te faciliteren voor uw medewerkers.

Lees meer

Actueel

Flashtraining

Flash training

Nieuwe trainingsvorm - Zie alle voordelen - lees verder

Klachtenbehandeling

Klachtenbehandeling

Nu ook klachtenbehandeling in de blended learning vorm - lees verder

Leidinggeven

Leidinggeven aan het Nieuwe Werken

Actuele training rondom het Nieuwe Werken - lees verder

Dashboarding

Dashboarding

Eenvoudig inzichtelijk maken van de kennis in uw organisatie - lees verder